MW_D81

על הוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה

אני אוהבת רשימות כי יש בהן אתגר של איסוף.

אני אוהבת רשימות כי יש בהן אשלייה לרגע שהמציאות גם היא כזו, בנויה מסעיפים נפרדים ומסודרים ולא ממארג אינסופי של קשרים.

אני אוהבת רשימת כי יש בהן משהו דינמי ובקלות אפשר להוסיף או למחוק מהן.

אז הנה רשימה שאני מעדכנת כל הזמן- רשימת שאלות למרצים ומרצות ולכל מי שמלמד.ת בהשתלמויות, קורסים או פיתוח מקצועי (בשדה החינוכי ובכלל),

שאלות המבוססות על המשימות שלי וגם על שיחות ייעוץ וחשיבה שערכתי עם כל מי שמנסים לקדם הוראה ולמידה אחרת,

שאלות שיש בהן ערך גם בלי תשובות.

רשימה (לא סופית וללא סדר חשיבות):

 • האם הסילבוס שלי מנוסח בשפה של ידע ומיומנויות?
 • אילו חלקים בתוכנית שלי (סילבוס/ תוכנית קורס) גמישים ואיך הגמישות הזו משרתת את הלומדים?
 • מה חשוב לי שיכנס מבחינת קריאה/ צפייה/ האזנה?
 • מה לא נכנס לסילבוס? אילו נקודות עיוורון יש לי לגבי הנושא?
 • איך אני יכולה לייצר הכרות עמוקה ומערכות יחסים בכיתה? איך אני מפנה לזה מספיק זמן?
 • איך אני מתכננת להכיר את רמת הידע, המיומנויות וההכרות עם הנושא של מי שיהיו בכיתה שלי? איך אני יכולה לאתר מומחים מתוך הכיתה?
 • איזו בחירה אני מעניקה ללומדים שלי- בדרכי למידה או הערכה?
 • מה אני יכולה ללמוד מהמשתתפים והמשתתפות בקורס שלי?
 • אילו חיבורים לשדה ולהקשר אני יכולה ליצור? אילו סיורים/ פאנל/ תרגילים אני יכולה לתת שמקשרים את הלמידה ל real life?
 • מיהם המומחים בנושא וביישום שלו (מהארץ והעולם) ואיך אני מכניסה אותם לכיתה שלי באמצעות סרטון/ הרצאת אורח/ פודקאסט?
 • מה לומדים לבד ומה יחד? אילו הזדמנויות יש אצלי ללמידת עמיתים ולעבודה קבוצתית?
 • איפה הלמידה מתקיימת? האם יש מקומות (פיזיים או וירטואלים) שיכולים לקדם למידה רלוונטית?
 • מתי יש ערך במפגש פיזי? מתי מפגש מרחוק יכול להתאים ומתי למידה א- סינכרונית?
 • איך אני משאירה זמן גם לדבר על מה עשינו ולמה (למידה על למידה, רלוונטי במיוחד לאנשי חינוך)?
 • באיזה כלים ומתודות אני רוצה להתנסות במהלך הסמסטר? מה אני רוצה לנסות שעוד לא ניסיתי?
 • אילו כלים תמיד עובדים לי מעולה ואני רוצה לשלב למידה בעזרתם?
 • אילו שיתופי פעולה מעניינים אני יכולה לקדם?
 • מה היה מאוד מוצלח בפעם האחרונה שלימדתי את האוכלוסיה הזו או את הנושא? איך אני מרחיבה את החלק הזה?
 • במה נכשלתי? איך אני משנה את החלקים הללו כך שהלמידה תהיה מוצלחת יותר?
 • מאיזו קולגה אני יכולה ללמוד (ומה) ואבקש להיכנס לשיעור שלה?
 • איך ההערכה מתוכננת? האם היא מפוזרת על כל הסמסטר? האם הכנסתי הערכת עמיתים? מה לגבי הערכה עצמית של הלומדים את היכולות שלהם?
 • האם התוכנית היא walk the talk? האם אני עושה מה שאני מדברת עליו?
 • איך אני עורכת תיאום ציפיות ובודקת מה הלומדים צריכים?
 • האם ואיך אני רוצה להניע את הלומדים לפעולה וליצירת יוזמות שמתקשרות לתחום הנלמד?
 • למה (lema) אני מלמדת את מה שמלמדת? למה זה חשוב?
 • האם נשאר מספיק זמן לתרגל וליישם?
 • מה התחדש לי מההכנה ומההוראה?
 • על מה אני יכולה לוותר, אם המפגש עם התלמידים מוביל אותי למקומות חדשים?
 • איך אני מתכננת הערכה מעצבת? איך אני מקדישה מספיק זמן לשימוש בהערכה ככלי פדגוגי?
 • איזה משוב יהיה, מתי ועל ידי מי?
 • איך אני מחלקת את הזמן (בקורס כולו ובכל מפגש) והאם החלוקה בהלימה למטרות?

זו מתגבשת להיות רשימה מאוד ארוכה שיכולה קצת להרתיע. אני הייתי בוחרת 2-3 שאלות (אולי כאלו שלא הייתי חושבת עליהן לבד) ומתחילה מהן.

 

כאמור, אני אוהבת רשימות

ויותר מזה, רשימות שיתופיות

נגישות